Lưu trữ hàng ngày: 24/06/2019

Ứng dụng chọn nghề – chọn trường trên điện thoại di động

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa công bố phiên bản nâng cấp ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di...