Trang chủ 2019 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG TRUNG QUỐC

Mã ngành: 5220209 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG NHẬT BẢN

Mã ngành: 5220212 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: TIẾNG NHẬT BẢN Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG HÀN QUỐC

Mã ngành: 5220211 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: TIẾNG HÀN QUỐC Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TIẾNG ANH

Mã ngành: 5220206 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Tiếng Anh Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ Đối...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Mã ngành: 5810402 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

Mã ngành: 5810104 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Quản trị lữ hành Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP PHÁP LUẬT

Mã ngành: 5380101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Pháp luật Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46 tín chỉ STT Mã MH/MĐ Tên...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã ngành: 5810207 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành: 5340302 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích lũy theo chương trình: 46...

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm)

Mã ngành: 5480202 Trình độ đào tạo: Trung cấp Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Thời gian đào tạo: 2 năm Số tín chỉ cần tích...