SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 • BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

NHIỆM VỤ:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Nhà trường theo quy định của Pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

A. Phụ trách chung:

Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Phụ trách kế hoạch liên kết đào tạo trong nước, đối ngoại, xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn;

Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động về chuyên môn đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn của trường

B. Phụ trách trực tiếp hoạt động các đơn vị:

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp.
 2. Phân hiệu Lạng Sơn.
 3. Phòng QLĐT và Công tác HSSV
 4. Trung tâm Hợp tác Đào tạo.
 5. Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái.
 6. Khoa Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế.

C. Đảm nhiệm các vị trí:

 1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp và các Hội đồng thi khác.
 2. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục.
 3. Chủ tịch Hội đồng lương của trường.
 4. Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của Trường.

D. Chủ tài khoản của Trường:

 1. Ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng liên kết đào tạo.
 2. Ký các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của Trường theo quy định.
 3. Ký các văn bản đào tạo và các giấy tờ liên quan khác theo thẩm quyền.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Nguyễn Tuấn Giang

Điện thoại: 0972026736

NHIỆM VỤ:

A. Điều hành các hoạt động nội chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường;

B. Đảm nhận nhiệm vụ là phát ngôn viên của Ban Giám hiệu và Trưởng ban tổ chức các hội nghị, hội thảo;

C. Phụ trách các đơn vị trực thuộc:

 1. Trường Mầm non thực hành Phú Mỹ Happy Kids.
 2. Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp.
 3. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Nghiệp vụ chuyên ngành.
 4. Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng.
 5. Trung tâm Học tập Cộng đồng.
 6. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng.
 7. Trung tâm tin học Cộng đồng
 8. Phòng Giáo dục thường xuyên.
 9. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
 10. Đảm nhiệm Bí thư chi bộ, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên.

D. Ký các văn bản theo thẩm quyền.


 • TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CHI BỘ ĐẢNG

Bí thư Chi bộ

Thầy Nguyễn Tuấn Giang

Điện thoại: 0972026736

Phó bí thư Chi bộ

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

Ủy viên

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136


CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

Chủ tịch Công đoàn

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136

Phó chủ tịch Công đoàn

Thầy Bùi Văn Tiến

Điện thoại: 0912552862

Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 01655087101

Ủy viên

Thầy Nguyễn Duy Hân

Điện thoại: 0982286228

Ủy viên

Cô Đinh Thị Vững

Điện thoại: 0934966688


ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư đoàn trường

Thầy Tòng Văn Vinh

Điện thoại: 0904717333

 Phó bí thư đoàn trường

Cô Đinh Thị Phượng

Điện thoại: 0988909242


 • PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Phân hiệu trưởng

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

Trưởng phòng Đào tạo

Cô Phạm Minh Thúy

Điện thoại: 0916356288

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Cô Nguyễn Thị Mến

Điện thoại: 0915269105


 • TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH PHÚ MỸ HAPPY KIDS

Quản lý

Thầy Nguyễn Tiến Mạnh

Điện thoại: 0968345683


 • CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÓC SƠN

Phụ trách

Thầy Nguyễn Văn Chung

Điện thoại: 0912081216


 • CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Trưởng phòng

 

Thầy Nguyễn Cao Đằng

Điện thoại: 0978132336


PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Trưởng phòng

Thầy Nguyễn Công Minh

Điện thoại: 0912390145


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Trưởng phòng

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 01655087101


 • CÁC TRUNG TÂM

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Giám đốc

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Giám đốc

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Nguyễn Duy Hân

Điện thoại: 0982286228

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Tòng Văn Vinh

Điện thoại: 0904717333

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Nguyễn Văn Chung

Điện thoại: 0912081216

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Cô Đinh Thị Thúy Quỳnh

Điện thoại: 0962542460

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI

Giám đốc

Thầy Tạ Kim Đường

Điện thoại: 0983127215


 • CÁC KHOA ĐÀO TẠO

KHOA SƯ PHẠM MẦM NON

Trưởng khoa

Thấy Nguyễn Tiến Mạnh

Điện thoại: 0968345683

KHOA TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Trưởng khoa

Cô Vũ Thị Thảo

Điện thoại: 0913518805

KHOA HÀN NGỮ

Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here