SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

 


BAN GIÁM HIỆU


TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CHI BỘ ĐẢNG

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

ĐOÀN THANH NIÊN


PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Phân hiệu trưởng

 

ThS. Bùi Kiến Thiết

 

Phó Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

 

Tô Văn Bình

Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

 

ThS. Phạm Minh Thúy

Phó Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

 

Nguyễn Thị Mến

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH PHÚ MỸ HAPPY KIDS

Phụ trách trường

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÓC SƠN

Phụ trách

ThS. Nguyễn Văn Chung

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN


  • CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Cao Đằng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Trưởng phòng

Nguyễn Công Minh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thu Hương

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP


CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC:

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Giám đốc

Bùi Văn Tiến

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc

ThS. Tạ Đức Phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

ThS. Nguyễn Duy Hân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Tòng Văn Vinh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

ThS. Đinh Thị Thúy Quỳnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI

Giám đốc

ThS. Tạ Kim Đường

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 


  • CÁC KHOA ĐÀO TẠO:

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng khoa

ThS. Đinh Thị Thúy Quỳnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP (THẨM MỸ)

Phó Trưởng khoa

Lê Thị Xuân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

KHOA KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Trưởng khoa

ThS. Lưu Trọng Hưng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

KHOA PHÁP LUẬT

Phụ trách

ThS. Bùi Thị Dung

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Nguyên Ngân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN


 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here