SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

 

 


BAN GIÁM HIỆU

Ths. Bùi Kiến Thiết – Bí thư chi bộ,

CTHĐQT, Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Tuấn Giang – Phó Bí thư,

Phó Hiệu trưởng


TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CHI BỘ ĐẢNG

 

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

Chủ tịch Công đoàn

ThS. Tạ Kim Đường

 

ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư chi đoàn

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

 


PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Phân hiệu trưởng

ThS. Bùi Kiến Thiết

Phó Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

Tô Văn Bình

Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

ThS. Phạm Minh Thúy

Phó Trưởng phòng Đào tạo – CTHSSV

Nguyễn Thị Mến

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH PHÚ MỸ HAPPY KIDS

Phụ trách trường

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÓC SƠN

Phụ trách

ThS. Nguyễn Văn Chung

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 


  • CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Cao Đằng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Trưởng phòng

Nguyễn Công Minh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thu Hương

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Trưởng phòng

Đặng Thị Phương

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 


CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC:

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Giám đốc

Bùi Văn Tiến

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc

ThS. Tạ Đức Phòng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

ThS. Nguyễn Duy Hân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Tòng Văn Vinh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

ThS. Đinh Thị Thúy Quỳnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN


  • CÁC KHOA ĐÀO TẠO:

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng khoa

ThS. Đinh Thị Thúy Quỳnh

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP (THẨM MỸ)

Phó Trưởng khoa

Lê Thị Xuân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

KHOA KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Trưởng khoa

ThS. Lưu Trọng Hưng

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

KHOA PHÁP LUẬT

Phụ trách

ThS. Bùi Thị Dung

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Nguyên Ngân

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here