Du học Nhật bản

Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021

Sáng 05/09/2020, cùng hàng triệu học sinh cả nước, thầy và trò Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ khai...

Du học Hàn Quốc

Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021

Sáng 05/09/2020, cùng hàng triệu học sinh cả nước, thầy và trò Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức lễ khai...