Kế hoạch đón học sinh trở lại học tập tại Trường

 

Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 08/02/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here