THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI PHÂN HIỆU LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/7/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội về việc thành lập trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;
Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường trung cấp;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT tại phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 05/03/2018 và Quy chế tổ chức hoạt động của Trường;
Căn cứ biên bản họp ngày 07/01/2020 của Hội đồng Quản trị;
Căn cứ tờ trình số 01/TTr-PHLS của Phân hiệu Trường Trung cấp Cộng Đồng Hà Nội tại Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Phân hiệu Lạng Sơn

 • Quyết định số 54/QĐ-TCCĐ ngày 22/5/2020
  Bổ nhiệm ông Tô Văn Bình; sinh ngày 17/03/1989
  Nơi sinh: Hoàng Văn Thụ – Văn Lãng – Lạng Sơn;
  Hộ khẩu thường trú: Hoàng Văn Thụ – Văn Lãng – Lạng Sơn.
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Địa lý giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên – Phân hiệu Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tại Lạng Sơn.
 • Quyết định số 53/QĐ-TCCĐ ngày 22/5/2020
  Bổ nhiệm bà Lăng Thúy Ly; sinh ngày 27/08/1987
  Nơi sinh: Tân Lập – Mai Pha – Lạng Sơn;
  Hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Lập, xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung Quốc giữ chức Tổ trưởng Tổ ngoại ngữ – Khoa Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế, Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn, thời gian bổ nhiệm được tính từ ngày ký Quyết định.
Trưởng phòng  Hành chính – Tổng hợp, Phân hiệu Lạng Sơn, Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ*

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here