Phối hợp, liên kết đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 NĂM...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG TCCĐ HÀ NỘI              

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2020

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG TCCĐ HÀ NỘI              

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (VĂN BẰNG 2) TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI NĂM 2020

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG TCCĐ HÀ NỘI        

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CNTT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN QUẬN...

  Danh sách học viên các lớp: Lớp Tin học 07 Lớp Tin học 08 Lớp Tin học 09 Lớp Tin học 10 Lớp Tin...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CNTT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN QUẬN...

Địa điểm:  Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội - Số 40, Ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ...

Tin Tuyển sinh