Phối hợp, liên kết đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (VĂN BẰNG 2) – Trường Đại học Sư...

Các đơn vị trực thuộc trường TC Cộng đồng Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Quản lý Đào tạo...

Thông tin tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng liên thông lên đại...

Các đơn vị trực thuộc trường TC Cộng đồng Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Quản lý Đào tạo...

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng chính...

Căn cứ các Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Ủy...

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp...

     Học ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp được coi là nghề vàng trong xã hội hiện nay, bởi cùng với...

Tin Tuyển sinh