Trung cấp của Trường

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp...

     Học ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp được coi là nghề vàng trong xã hội hiện nay, bởi cùng với...

Thông báo tuyển sinh trung cấp năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018         Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008...

Tin Tuyển sinh