Tổ chức bồi dưỡng Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo cho cán bộ, giáo viên và nhân viên

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022. Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo cho cán bộ, giáo viên và nhân viên (CBGVNV) trong Nhà trường.

Nhằm tạo điều kiện cho CBGVNV có cơ hội tiếp cận các kỹ năng Ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo; Khơi dậy niềm đam mê, yêu thích Tin học; Khuyến khích CBGVNV trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản sử dụng bộ Tin học Văn phòng Microsoft Office; Trang tính Google sheet và Google form, phầm mềm dạy học trực tuyến qua Zoom phục vụ hiệu quả trong công việc.
Đợt bồi dưỡng được tổ chức 2 ngày, từ ngày10/02 đến ngày 11/02/2022 với hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting.
Nội dung của chương trình tập huấn với 4 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Ứng dụng Microsoft Word trong công tác hành chính và dạy học trực tuyến
  • Chuyên đề 2: Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý đào tạo và thống kê, báo cáo số liệu
  • Chuyên đề 3: Sử dụng hiệu quả phần mềm dạy học trực tuyến Zoom Meeting
  • Chuyên đề 4: Sử dụng Trang tính Google sheet và Google form làm công cụ trong quản lý đào tạo và quản lý học sinh sinh viên.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here