https://banhangdakenh.vn/https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Lưu trữ hàng năm: 2023

Ý nghĩa ngày 20/11: Ngày kỷ niệm nghề giáo truyền thống của Việt Nam

Ý nghĩa ngày 20/11 rất đặc biệt đối với các thế hệ học trò. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi học sinh, sinh viên...

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội

Lễ kết nạp Đảng viên mới và kết nạp đảng viên chính thức nhân...

     Trong không khí sôi động của các hoạt động chào mừng 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Hội nghị công bố Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ...

Trong 2 ngày 23 và 24/8/2023, tại phân hiệu Lạng Sơn, Nhà trường tổ chức Hội nghị công bố kiện toàn cơ cấu tổ...

Chương trình đào tạo ngành Logictics

Chương trình đào tạo ngành Logictics 5340113

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa 5210402

Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử 5340122

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC  
in sách giá rẻ tphcm               công ty in ấn Gia Định tphcm