Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chi Bộ Đảng trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

           Chi bộ trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chi bộ và Nhà trường vững mạnh.

          Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường được xác định qua các nhiệm vụ trọng tâm sau:

            Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của Nhà trường đối với Nhà nước, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

             Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Nhà trường theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

              Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

            Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trường học. Đoàn kết, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước nói chung và của Nhà trường nói riêng.

Nhiệm vụ của Chi bộ năm 2023

  1. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất cách mạng, quan điểm nhận thức và lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Nhà trường.
  2. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, chính quyền, đoàn thể, căn cứ vào Bản đăng ký của đảng viên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm.
  3. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng Điều lệ của tổ chức mình.
  4. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển đảng viên trong Nhà trường. Phấn đấu đến cuối năm 2023 kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2023.

Công đoàn trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

            Ban chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà trường, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động, thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp, Pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trong quá trình hoạt động, tổ chức Công đoàn không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực, chủ động tham gia quản lý chuyên môn, giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh thi đua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giáo viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân.

            Công đoàn Nhà trường còn đặc biệt coi trọng công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Ban chấp hành Công đoàn đã tham gia phân công lao động hợp lý, chuyển giao công nghệ, phối  hợp với chuyên môn tìm nhiều biện pháp để tăng thu nhập, đảm bảo đời sống chung cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đơn vị, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

            Công đoàn Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các công tác thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, người lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, tổ chức sinh nhật, và các chương trình bổ ích khác.

            Bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, Ban chấp hành Công đoàn trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong Nhà trường.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

          Ban Chấp hành đoàn trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội hoạt động với quyết tâm thực hiện đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, góp phần hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Trong đó, thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2024.

            Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường đã có nhiều phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ và cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhằm khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

           Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Đoàn TNCS HCM trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội của phường, của quận như phong trào VHVN, TDTT, hiến máu nhân đạo, vệ sinh môi trường, phong trào thanh niên tình nguyện… với những thành tích đã đạt được Đoàn TNCS HCM Nhà trường nhiều năm liền được Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Quận đoàn Nam Từ Liêm tặng Giấy khen.

            Năm học 2022 – 2023 có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và có 4 đoàn viên ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here