Bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ

TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ NĂM 2020

  DANH SÁCH PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO VÀ CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG Stt Tên đơn vị Địa chỉ 1 Phân hiệu đào tạo tại tỉnh Lạng Sơn Số 03...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG CNTT CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN QUẬN...

  Danh sách học viên các lớp: Lớp Tin học 07 Lớp Tin học 08 Lớp Tin học 09 Lớp Tin học 10 Lớp Tin...

Tin Tuyển sinh