Bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp...

     Học ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp được coi là nghề vàng trong xã hội hiện nay, bởi cùng với...

Thông báo tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ...

THÔNG BÁO V/v Tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao      Căn cứ Quyết định...

Thông báo tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ...

THÔNG BÁO V/v Tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản (Modun 1,2,3,4,5,6)      Căn cứ Quyết...

Thông báo tuyển sinh đào tạo cấp chứng chỉ năm 2018

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI TRƯỜNG TC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Số: 79 /TB-TCCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Đào tạo, Bồi dưỡng Thi cấp chứng chỉ ngành Tạo mẫu và Chăm sóc...

       Thông báo Bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ngắn hạn ngành; Ứng dụng công nghệ Laser trong Tạo mẫu và...

Tin Tuyển sinh