Lưu trữ hàng năm: 2021

Tinh thần ngày Quốc khánh giúp nhân dân ta vượt mọi khó khăn hiện...

Tinh thần Ngày Quốc khánh giúp cho chúng ta nhận ra một thông điệp quan trọng: Chính sự đoàn kết, tương thân tương ái,...

Hà Nội: Đề nghị cơ quan Trung ương phối hợp thực hiện Chỉ thị...

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn; các tập đoàn,...

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm, Phó Hiệu trưởng, Cố vấn Hội...

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, ngày 08/07/2021 tại Phân hiệu Lạng...