THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 02/7/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc thành lập trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT tại phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 05/3/2018 và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường,

Nhằm phục vụ việc sắp xếp và cơ cấu lại nguồn cán bộ để phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, ngày 12/11/2019 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã ban hành quyết định số: 290/QĐ – TCCĐ về việc miễn nhiệm cán bộ như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Tao mẫu và chăm sóc sắc đẹp thuộc Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đối với bà Vũ Thị Thảo (được bổ nhiệm tại Quyết định số 80/QĐ – TCCĐ, ngày 10/05/2018) kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2019. 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2019.

Nhà trường xin thông tin đến các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về sự thay đổi cán bộ nêu trên. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian tới.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here