Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng liên thông đại học năm 2018

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

TRƯỜNG TC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 

Số: 45 /TTTS-TCCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

 THÔNG TIN TUYỂN SINH

Trình độ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học, Đại học VB2

hình thức đào tạo chính qui, VLVH năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND, ngày 20/01/2012 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch phối hợp tuyển sinh, liên kết đào tạo trình độ đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 hình thức đào tạo chính qui, VLVH năm 2018 của trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội,

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp đại học liên thông, Đại học VB2 năm 2018 cụ thể như sau:

 

TT Trường đào tạo, cấp bằng Ngành tuyển sinh Hình thức

tuyển sinh

Loại hình đào tạo
1 ĐHSP Hà Nội – GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, GD Thể chất, GD Chính trị.

– SP Ngữ văn, SP Tiếng Anh, SP Địa lý, SP Âm nhạc

Thi tuyển sinh VLVH
2 ĐHSP Hà Nội 2 – GD Mầm non, GD Tiểu học

– SP Toán, SP Vật Lý, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Tin học, SP Lịch sử.

Thi tuyển sinh VLVH
3 ĐH Thủ đô Hà Nội – Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Thi tuyển sinh Chính qui
4 HV Phụ nữ Việt Nam – Công tác Xã hội Thi tuyển sinh Chính qui
5 ĐH Luật Hà Nội – Luật tổng hợp Xét tuyển VLVH
6 ĐH Kinh tế Quốc dân – Kế toán, Tài chính Ngân hàng VLVH

 

  1. Đối tượng tuyển sinh: Người học đã tốt nghiệp từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng đúng chuyên ngành hoặc các ngành phù hợp, tốt nghiệp đại học các ngành khác theo qui định.
  2. Thời gian đào tạo:

– Trung cấp liên thông Đại học: 2,5 năm đến 3,0 năm

– Cao đẳng liên thông Đại học: 1,5 năm đến 2,0 năm

– Đại học văn bằng 2: 2,0 năm

  1. Hình thức đào tạo:

– Chính qui: Học tập trung

– Vừa làm vừa học: Ngoài giờ hành chính thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc tập trung vào thời gian nghỉ hè (Tháng 6, 7) hàng năm

 5. Lệ phí xét tuyển, ôn tập, thi tuyển sinh:

– Lệ phí xét tuyển: Mức thu theo qui định của các Trường

– Lệ phí hồ sơ, đăng ký dự tuyển, ôn tập, thi tuyển sinh: 1.200.000 đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng)

  1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

– Hồ sơ theo mẫu của Trường (khai đây đủ thông tin có xác nhận của địa phương cư trú hoặc cơ quan công tác).

– Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (kèm theo bản gốc để đối chiếu).

– Giấy khai sinh bản sao, 04 ảnh 4×6, các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Thông báo đến ngày 30/11/2018
  2. Thời gian tuyển sinh: Khi số lượng học viên đăng ký đủ điều kiện mở lớp, Nhà trường sẽ chuyển hồ sơ để các Trường đào tạo tổ chức xét tuyển, ôn tập, thi tuyển sinh theo qui định và báo cho học viên qua số điện thoại đăng ký.
  3. Mọi chi tiết liên hệ: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

Số 42, ngõ 20, đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02422 186 572 – 0912 468 204

Website: http://tccongdong.edu.vn

 

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH (để b/c);

– Các cơ sở giáo dục (để p/hợp);

– Lưu VP, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Trọng Tiến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here