Lưu trữ hàng ngày: 10/12/2018

Nhật Bản muốn tiếp nhận thêm lao động nước ngoài từ tháng 4/2019

Nhật Bản ngày 24/7 đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận về kế hoạch tiếp nhận thêm lao động...