Trang chủ 2019 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2019

Ứng dụng chọn nghề – chọn trường trên điện thoại di động

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa công bố phiên bản nâng cấp ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di...

Điểm mới trong Quy định tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng nghề năm 2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung...

Lễ kết nạp Đảng viên mới – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

      Trong những năm qua, Chi bộ trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết...

Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2019

– Căn cứ công văn số 1363/ĐHSPHN-SĐH ngày 4/10/2018 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gửi trường Trung cấp Cộng đồng Hà...